Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) nastala je 2012. godine. Bavimo se zaštitom radničkih prava te promicanjem demokratskog procesa odlučivanja i ekonomske demokracije među radnicima.

Nastojimo pružiti pomoć radnicima i radnicama u obrani njihovih prava, samoorganiziranju, uspostavi demokratskih sindikata te restrukturiranju radnih mjesta na principima demokracije i solidarnosti te u skladu sa zadružnim načelima. Radimo i na uspostavljanju radničkih saveza i širih platformi temeljenih na solidarnosti uključujući suradnju sa sindikatima, nevladinim organizacijama, grassroots pokretima i ostalima zainteresiranima za radnička pitanja.

terenski rad

terenski rad

Terenski rad organiziran je u suradnji sa sindikatima s ciljem stjecanja uvida u konkretne probleme na razini poduzeća i djelatnosti.

Read More

medijski rad

medijski rad

Medijski rad uključuje proizvodnju vijesti, tekstova i video materijala s temom radničkih prava, akcija i borbi kao i pokrivanje aktualnih zbivanja na terenu.

Read More

obrazovni rad

obrazovni rad

Obrazovni rad se odnosi na organiziranje sindikalnih škola te radionica i tribina o organizacijskim, pravnim, medijskim i ekonomskim aspektima radničkog djelovanja kao i sustavima zdravstvene i socijalne skrbi.

Read More

istraživački rad

istraživački rad

Istraživački rad podrazumijeva skupljanje građe o radničkim akcijama, pisanje analitičkih tekstova i razgovore sa sindikalnim aktivistima i aktivistkinjama.

Read More

globalno društvo i ekonomska pravda

Tokom siječnja i veljače vodili smo kolegij Globalno društvo i ekonomska pravda u sklopu Mirovnih studija Centra za mirovne studije. Prvi dio kolegija vodio je Dražen Šimleša iz Zmag-a, a drugi Luka Čuljak i Jovica Lončar uz gostujuće predavanje Karin Doolan sa Sveučilišta u Zadru.

Foto: Arhiv Jugoslavije

predstavljena knjiga “Borovo u štrajku: rad u tranziciji 1989. – 1991.”

U zagrebačkom Tehničkom muzeju Nikola Tesla u petak 12. studenog predstavljena je knjiga Borovo u štrajku: rad u tranziciji 1989. – 1991. Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja naslovljenog Kontinuitet društvenih sukoba u Hrvatskoj 1987. – 1991: Borovo, koje se provodilo u suradnji Centra za mirovne studije (CMS) i Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID).