Ženska sindikalna škola

Ženska sindikalna škola BRID-ov je obrazovni program koji se u formatu od dva do tri vikend seminara godišnje održava neprekidno od 2014. godine.

Na školi kroz predavanja, radionice i diskusije analiziramo povijest ženskog radničkog pokreta, kao i teme poput dvostruke potlačenosti žena, socijalne reprodukcije, feminizacije siromaštva, ženskog sindikalizma i organiziranja, rodno uvjetovanog nasilja, položaja žena na tržištu rada, demontaže socijalne države, socijalističkog feminizma, reprodukcije nejednakosti kroz organizacijske forme itd.

Održavanjem Ženske sindikalne škole želimo učvrstiti veze između radnica, sindikalistkinja i aktivistkinja, kako bi se u budućnosti zajedno aktivirale u pokretima za zaštitu radničkih i socijalnih prava. Pritom poseban naglasak stavljamo na konkretne primjere sindikalnog i drugog terenskog rada koji uključuje ili se odnosi na iskustva žena, kako bi se iz već proživljenih iskustava mogli pronaći modeli i znanja koji su primjenjivi u drugim slučajevima.

Kroz školu je u prvih osam godinu prošlo više od stotinu polaznica iz različitih sindikata, udruga, inicijativa i političkih stranaka.

Pokretačku snagu i organizacijski tim prve dvije škole činile su Vedrana Bibić, Ankica Čakardić i Tina Tešija. Kroz kasnija izdanja škole organizacijski i koncepcijski teret preuzeo je tim u sastavu Tina Tešija, Marija Ćaćić i Nikola Ptić uz podršku Maria Kikaša, Josipa Jagića i Jakova Kolaka.

U izvedbi programa su, uz BRID-ov organizacijski tim i članice, sudjelovale i brojne predavačice i organizatorice koje dolaze iz redova sveučilišnih profesorica, sindikalistkinja, političarki te aktivistica udruga i inicijativa civilnog društva.