Terenski rad organiziran je u suradnji sa sindikatima s ciljem stjecanja uvida u konkretne probleme na razini poduzeća i djelatnosti.

Sekcija se primarno bavi otvaranjem novih područja djelovanja i povezivanjem s novim suradnicima – pojedincima ili organizacijama, kako kod nas tako i u inozemstvu. Djelovanje je, ako govorimo o organizacijama, usmjereno ka sindikatima, zadrugama, udrugama i političkim strankama.