U sklopu projekta Unapređenje kolektivnog pregovaranja u Europskoj uniji: usporedba različitih režima industrijskih odnosa (skraćeno: ImproCollBar) kojeg je od rujna 2022. provodila najveća sindikalna središnjica u Bugarskoj (KNSB/CITUB), a BRID je sudjelovao kao pridruženi partner, objavljene su dvije publikacije koje obrađuju teoriju i praksu kolektivnog pregovaranja u Europi, uključujući i Hrvatsku. Projekt se sastoji u komparativnom istraživanju čimbenika i mehanizama koji djeluju u smjeru povećanja pokrivenosti kolektivnim ugovorima i doprinosa kolektivnih ugovora poboljšanju radnih prava i uvjeta u Belgiji, Bugarskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji i Rumunjskoj. Ispred BRID-a u provedbi projekta i pisanju publikacija sudjelovali su Marko Lucić i Jakov Kolak.

Publikacije se mogu skinuti na sljedećim poveznicama:

Socijalni dijalog i protesti: usporedba kolektivnog pregovaranja u Europi

Mapa uspješnih kolektivno-pregovaračkih praksi