Istraživački rad podrazumijeva skupljanje građe o radničkim akcijama, pisanje analitičkih tekstova i razgovore sa sindikalnim aktivistima i aktivistkinjama o razlitičim temama vezanima uz povijest i stanje sindikalnog organiziranja kao i tematiziranje zdravlja i zdravstvenih politika te socioekonomskih pitanja važnih za radnički standard.

Sekcija radi na stvaranju arhiva radničkih borbi u Hrvatskoj, istražuje probleme zdravstvenog sustava, povijest samoupravljanja u Jugoslaviji, bavila se strukturnim uvjetima u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, istraživala štrajkove u kombinatu Borovo, protestne aktivnosti na željeznici, mjere aktivnog zapošljavanja mladih itd.