Socijalni dijalog i protesti

U sklopu projekta “Unapređenje kolektivnog pregovaranja u Europskoj uniji: usporedba različitih režima industrijskih odnosa” (skraćeno: ImproCollBar) kojeg je od rujna 2022. provodila najveća sindikalna središnjica u Bugarskoj (KNSB/CITUB), a BRID je sudjelovao kao pridruženi partner, objavljene su dvije publikacije koje obrađuju teoriju i praksu kolektivnog pregovaranja u Europi, uključujući i Hrvatsku.

Anketa o portalu Radnička prava

Naš portal Radnička prava jednim se dijelom financira sredstvima njemačke Zaklade Rosa Luxemburg. Beogradski ured Zaklade provodi istraživanje o zadovoljstvu čitatelja portalima koje financira u jugoistočnoj Evropi. Uz naš portal anketom su obuhvaćeni Bilten i Mašina.

Novi naslov u biblioteci Lijevi džep

Nakon “Revolucionarnog pokreta u jugoslavenskim zemljama 1917.-1921.” autora Igora Livade objavljenog 2021., u bibilioteci Lijevi džep krajem 2023. izdali smo “Niz nezgodnih pitanja – završna faza radničkog samoupravljanja u Jugoslaviji” autora Krešimira Zovaka.