Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) nastala je 2012. godine. Bavimo se zaštitom radničkih prava te promicanjem demokratskog procesa odlučivanja i ekonomske demokracije među radnicima. Nastojimo pružiti pomoć radnicima i radnicama u obrani njihovih prava, samoorganiziranju, uspostavi demokratskih sindikata te restrukturiranju radnih mjesta na principima demokracije i solidarnosti te u skladu sa zadružnim načelima. Radimo i na uspostavljanju radničkih saveza i širih platformi temeljenih na solidarnosti uključujući suradnju sa sindikatima, nevladinim organizacijama, grassroots pokretima i ostalima zainteresiranima za radnička pitanja.

Usmjereni smo na istraživački, obrazovni, medijski i terenski rad. Istraživački rad podrazumijeva skupljanje građe o radničkim akcijama, pisanje analitičkih tekstova i razgovore sa sindikalnim aktivistima i aktivistkinjama o razlitičim temama vezanima uz povijest i stanje sindikalnog organiziranja kao i tematiziranje zdravlja i zdravstvenih sustava te socioekonomskih pitanja važnih za radnički standard. Obrazovni rad se odnosi na organiziranje sindikalnih škola te radionica i tribina o organizacijskim, pravnim, medijskim i ekonomskim aspektima radničkog organiziranja. Medijski rad uključuje proizvodnju dokumentarnih i reporterskih priloga o pozitivnim primjerima radničkih akcija kao i aktualnim zbivanjima na terenu. Terenski rad organiziran je u suradnji sa sindikatima s ciljem stjecanja uvida u konkretne probleme na razini poduzeća i djelatnosti.

BRID je osnovala grupa aktivista koja je najvećim dijelom iznikla iz studentskog pokreta za besplatno obrazovanje koji je započeo u proljeće 2009. godine. Prvi kontakti sa svijetom rada svodili su se na iskazivanje podrške radničkim kolektivima u štrajku. Uglavnom se radilo o firmama koje su bile pred kolapsom i gdje nije bilo mogućnosti za nastavak proizvodnje. Takav tip dominantno reaktivnog djelovanja potaknuo nas je da razmišljamo o mogućnostima i modelima izgradnje organizacija koje će biti proaktivne, tj. u stanju djelovati dok još ima mogućnosti da se firma očuva. Detektirali smo sindikate s kojima se može surađivati i bacili se na posao.

Uključenost u rad organizacije ostvaruje se na tri razine: simpatizerstvom, partnerstvom i članstvom. Simpatizeri dobivaju redovite obavijesti o djelovanju organizacije u obliku mjesečnog njuzletera, partneri rade na specifičnim aktivnostima ali se ne bave organizacijom u cijelosti tako da nemaju obvezu dolaska na sastanke, plaćanja članarine i mogu glasati samo o aktivnosti kojom se bave. Članovi imaju obvezu bavljenja organizacijskom infrastrukturom što znači dolazak na sastanke, plaćanje članarine, sudjelovanje na osmišljavanju, financiranju i izvedbi aktivnosti kao i brigu o strateškom smjeru organizacije.

Preplati se na newsletter: