Grupa za zdravstvo

U okviru BRID-a od 2013. godine djeluje grupa za zdravstvo koja je fokusirana na praćenje zdravstvenih politika. Aktivnosti grupe su raznovrsne te obuhvaćaju istraživanje (npr. istraživanja privatizacije zdravstvenog sustava, povijesti zdravstva u RH, istraživanja koja se bave zdravstvenim radnicama, povijest sestrinstva, utjecaj EU na područje zdravstvenih politika, itd.), pisanje stručnih i znanstvenih tekstova, održavanje radionica koje se bave aktualnim zdravstvenim problemima te sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima i projektima.