U Sofiji je 15. rujna održan početni sastanak partnera na projektu “Unapređenje kolektivnog pregovaranja u Europskoj uniji: usporedba različitim režima industrijskih odnosa” (skraćeno: ImproCollBar) na kojem nas je predstavljao naš član Marko Lucić.


Riječ je o dvogodišnjem projektu čiji je nositelj najveća sindikalna središnjica u Bugarskoj (KNSB/CITUB), financiranom iz programa Europske komisije odnosno Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (DG EMPL).


Cilj je projekta komparativna analiza čimbenika i mehanizama koji bi mogli unaprijediti opseg i pokrivenost kolektivnim pregovaranjem u sedam zemalja koje predstavljaju različite tzv. režime industrijskih odnosa (Belgija, Bugarska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija i Rumunjska). Za kontekst projekta posebno je važna europska Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji, nedavno potvrđena u Europskom parlamentu, koja nameće obvezu velikoj većini država članica (onima sa stopom pokrivenosti kolektivnim ugovorima ispod 80%) da unutar dvije godine donesu akcijski plan za povećanje stope pokrivenosti kolektivnim ugovorima.

Tri opća istraživačka pitanja usmjeravaju ovaj projekt:
RQ1: Što je karakteristično za režime industrijskih odnosa u odabranim zemljama?
RQ2: Što objašnjava opseg i pokrivenost kolektivnim pregovaranjem?
RQ3: Kako se pokrivenost kolektivnim ugovorima može povećati?

BRID u ovom projektu sudjeluje kao pridruženi partner, uz Force Ouvrière (treću najveću sindikalnu središnjicu u Francuskoj) i ACV-CSC (udruženje kršćanskih sindikata u Belgiji, najveće udruženje sindikata u Belgiji), dok su uz nositelja KNSB/CITUB korisnici projekta akademsko-istraživačke ustanove iz Belgije (HIVA, institut pri Katoličkom sveučilištu u Leuvenu), Italije (Sveučilište u Pisi), Grčke (Sveučilište Panteion) te najveći sindikat u Rumunjskoj (CNSLR-Fratia). Članovi BRID-a će u ovom projektu pridonijeti u istraživanju za stolom, analizi kvalitativnih i kvantitativnih podataka, te pisanju komparativnog izvještaja i mape uspješnih praksi u kolektivnom pregovaranju.