Obrazovni rad

Obrazovni rad se odnosi na organiziranje sindikalnih škola te radionica i tribina o organizacijskim, pravnim, medijskim i ekonomskim aspektima radničkog djelovanja kao i sustavima zdravstvene i socijalne skrbi.

Sekcija primjenjuje znanja stečena kroz terensko i istraživačko djelovanje s ciljem prijenosa na što širi krug ljudi. Glavne aktivnosti uključuju obrazovni program o radničkim pravima žena, programe edukacije povjerenika partnerskih sindikata, radionice o zdravstvenoj pismenosti građana te edukacija o radničkim pravima u sklopu Mirovnih studija Centra za mirovne studije.