People's Health Dispatch

People’s Health Dispatch je dvotjedni bilten koji objavljuju Peoples Dispatch i People’s Health Movement (PHM), a izrađuje ga naša članica Ana Vračar. Bilten pokriva borbu za pravo na zdravlje, uključujući akcije zdravstvenih radnica, i alternativne politike na polju zdravlja. Cilj biltena je istaknuti otpor komodificiranju zdravlja i narušavanju radnih uvjeta u sektoru, posebice na globalnom jugu.

PHM je globalna aktivistička mreža za pravo na zdravlje, čija je BRID članica. Peoples Dispatch je međunarodni medijski portal koji prati lijeve pokrete u svijetu, a surađuje s PHM-om od osnivanja 2019. godine.

Ako ste zbunjeni i nezadovoljni načinom na koji korporativni mediji pišu o zdravlju, čitajte i pretplatite se na People’s Health Dispatch!