Osobni asistenti zajedno

Naša sindikalna grupa radi na sindikalnom organiziranju radnika/ca u domovima za starije i nemoćne i osobnih asistenata kroz inicijativu Osobni asistenti zajedno – sindikalna inicijativa za bolje uvjete rada osobnih asistenata koja ima za cilj unaprijediti materijalna prava i poboljšati uvjete rada osobnih asistenata/tica, čime će se podići i kvaliteta usluge osobne asistencije koju se pruža korisnicima.

Inicijativu su pokrenuli BRID i Regionalni industrijski sindikat, u suradnji s osobnim asistentima/cama osobama s invaliditetom. Ako ste u kontaktu s osobama koje rade u privatnim domovima za starije i/ili kao osobni asistenti, molimo da nam se javite na e-mail: nikola.ptic@gmail.com ili na broj 098 633 080 kako biste nam pomogli u širenju mreže kontakata i realizaciji postavljenih ciljeva.