Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) nastala je 2012. godine. Bavimo se zaštitom radničkih prava te promicanjem demokratskog procesa odlučivanja i ekonomske demokracije među radnicima.

Nastojimo pružiti pomoć radnicima i radnicama u obrani njihovih prava, samoorganiziranju, uspostavi demokratskih sindikata te restrukturiranju radnih mjesta na principima demokracije i solidarnosti te u skladu sa zadružnim načelima. Radimo i na uspostavljanju radničkih saveza i širih platformi temeljenih na solidarnosti uključujući suradnju sa sindikatima, nevladinim organizacijama, grassroots pokretima i ostalima zainteresiranima za radnička pitanja.

terenski rad

terenski rad

Terenski rad organiziran je u suradnji sa sindikatima s ciljem stjecanja uvida u konkretne probleme na razini poduzeća i djelatnosti.

Read More

medijski rad

medijski rad

Medijski rad uključuje proizvodnju vijesti, tekstova i video materijala s temom radničkih prava, akcija i borbi kao i pokrivanje aktualnih zbivanja na terenu.

Read More

obrazovni rad

obrazovni rad

Obrazovni rad se odnosi na organiziranje sindikalnih škola te radionica i tribina o organizacijskim, pravnim, medijskim i ekonomskim aspektima radničkog djelovanja kao i sustavima zdravstvene i socijalne skrbi.

Read More

istraživački rad

istraživački rad

Istraživački rad podrazumijeva skupljanje građe o radničkim akcijama, pisanje analitičkih tekstova i razgovore sa sindikalnim aktivistima i aktivistkinjama.

Read More

ManiFiesta

ManiFiesta

Od 17. do 18. rujna u belgijskom gradu Oostendeu održano je 12. izdanje ManiFieste, festivala solidarnosti. Ovogodišnju ManiFiestu posjetilo je 14 tisuća ljudi, a organizirali su je zdravstvena organizacija Médecine pour le peuple/Geneeskunde voor het Volk (MPLP/GVHV) i časopis Solidaire.

Sofija - Unapređenje kolektivnog pregovaranja

partnerski sastanak u Sofiji

U Sofiji je 15. rujna održan početni sastanak partnera na projektu “Unapređenje kolektivnog pregovaranja u Europskoj uniji: usporedba različitim režima industrijskih odnosa” (skraćeno: ImproCollBar) na kojem nas je predstavljao naš član Marko Lucić.

Osobni asistenti zajedno

sindikalna inicijativa za bolje uvjete rada osobnih asistenata

Naša sindikalna grupa radi na sindikalnom organiziranju radnika/ca u domovima za starije i nemoćne i osobnih asistenata kroz inicijativu Osobni asistenti zajedno – sindikalna inicijativa za bolje uvjete rada osobnih asistenata koja ima za cilj unaprijediti materijalna prava i poboljšati uvjete rada osobnih asistenata/tica, čime će se podići i kvaliteta usluge osobne asistencije koju se pruža korisnicima.