Foto: Arhiv Jugoslavije

U istraživanju Kontinuitet društvenih sukoba 1988.-1991.: kombinat Borovo kroz studiju slučaja proučavali smo veze između radničkih štrajkova, odnosno klasnih sukoba s kraja osamdesetih i početka nasilnih sukoba iz devedesetih. Krećući od štrajka 1988., pokušali smo rekonstruirati iskustvo borovskoga radništva do ljeta 1991., promjenu njihove pozicije s obzirom na promjene u jugoslavenskom društvu, ali i dostupne strategije za artikulaciju njihovih interesa; prije svega otpor općem srozavanju životnog standarda, osiromašenju i prekarizaciji rada. Za ovu rekonstrukciju služili smo se tjednikom kombinata i dubinskim intervjuima s bivšim radnicima i radnicama Borova.

Istraživanje je započelo je 2013. godine u suradnji BRID-a i CMS. Rezultati istraživanja, uključujući knjigu Borovo u štrajku, znanstvene radove i izložbe dostupni su na: http://borovo1988.radnickaprava.org/