BRID // Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

OWID // Organization for Workers' Initiative and Democratization

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) nastala je 2012. godine. Bavi se zaštitom radničkih prava te promicanjem demokratskog procesa odlučivanja i ekonomske demokracije među radnicima u skladu sa 7 kooperativnih načela.


Organizacija je usmjerena na istraživački, edukativni, medijski i terenski rad.
Istraživački rad podrazumijeva skupljanje građe o radničkim akcijama od početka 1990-ih godina, pisanje autorskih tekstova i razgovore sa sindikalnim aktivistima i aktivistkinjama o razlitičim temama vezanima uz povijest i stanje sindikalnog organiziranja.
Edukativni rad se odnosi na organiziranje sindikalnih škola te radionica i tribina o organizacijskim, pravnim, medijskim i ekonomskim aspektima radničkog organiziranja.
Medijski rad uključuje proizvodnju dokumentarnih i reporterskih priloga o pozitivnim primjerima radničkih akcija kao i aktualnim zbivanjima na terenu.
Terenski rad organiziran je u suradnji sa sindikatima s ciljem stjecanja uvida u konkretne probleme na razini poduzeća i djelatnosti

Organizacija također radi na uspostavljanju radničkih saveza i širih platformi temeljenih na solidarnosti.

Statut udruge BRID

Established in 2012, the Organization for Workers' Initiative and Democratization (OWID) is committed to the protection and promotion of workers' rights, democratic decision-making processes among the workers and economic democracy, as defined by 7 cooperative principles.

The organization is conducting various research, educational and fieldwork activities related to workers' issues.
Research activities consist of collecting data on workers' industrial actions since the beginning of the 1990s, as well as publishing analyses, various texts and interviews with union activists on different topics such as the history and current state of union organizing.
Educational activities include organizing union schools, workshops and conferences on organizational, legal and economic aspects of workers' issues.
Media activities include producing documentaries and various news reports on positive examples of workers' actions as well as current developments on the labor scene.
Fieldwork activities are conducted in collaboration with trade unions with the aim of gaining insight into specific workers' problems at the level of company and various industries.

The organization is also dedicated to establishing workers' alliances and wider solidarity platforms.


Pretplati se na BRID newsletter:


Izvještaj o radu udruge za 2019.

Izvještaj o radu udruge za 2018.

Revizorsko izvješće o obavljenom revizijskom uvidu za 2018.

Izvještaj o radu udruge za 2017.

Izvještaj o radu udruge za 2016.

Financijska izvješća