foto: Sindikat novinara Hrvatske

Sindikat novinara Hrvatske organizirao je u četvrtak 9. ožujka u Novinarskom domu radionicu Sindikalna početnica za atipične radnike/ce u medijima. Radionicu su vodili naši članovi Jakov Kolak i Bojan Nonković. Nonković je pričao o sindikalizmu za početnike, a Kolak je govorio o organiziranju atipičnih radnika.  Sudjelovali su članovi Hrvatskog društva filmskih djelatnika, Društva hrvatskih književnih prevodilaca i Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja. Radionica je realizirana u sklopu projekta Sindikati za pravedan oporavak kojeg Sindikat novinara realizira s Europskom federacijom novinara.