Naš portal Radnička prava jednim se dijelom financira sredstvima njemačke Zaklade Rosa Luxemburg. Beogradski ured Zaklade provodi istraživanje o zadovoljstvu čitatelja portalima koje financira u jugoistočnoj Evropi. Uz naš portal anketom su obuhvaćeni Bilten i Mašina. Anketi se može pristupiti na sljedećem linku.