Foto: Arhiv Jugoslavije
Foto: Arhiv Jugoslavije

U zagrebačkom Tehničkom muzeju Nikola Tesla u petak 12. studenog predstavljena je knjiga Borovo u štrajku: rad u tranziciji 1989. – 1991. Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja naslovljenog Kontinuitet društvenih sukoba u Hrvatskoj 1987. – 1991: Borovo, koje se provodilo u suradnji Centra za mirovne studije (CMS) i Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID). Istraživanje je potaknuto štrajkom iz 1988. kada su radnici i radnice Borova, tražeći svoja prava, zauzeli Saveznu skupštinu u Beogradu, samo tri godine prije početka rata u kojem je uništen grad Vukovar. 

Na promociji, koja je usred epidemije COVID-a 19 dva puta odgađana, okupili su se autori Sven Cvek, Jasna Račić i Snježana Ivčić i recenzenti Nebojša Blanuša, Ivona Grgurinović i Branimir Janković, a promociju je moderirala Jelena Ostojić.

Više o promociji u tekstu Martine Domladovac objavljenom na radnickaprava.org