globalno društvo i ekonomska pravda

Tokom siječnja i veljače vodili smo kolegij Globalno društvo i ekonomska pravda u sklopu Mirovnih studija Centra za mirovne studije. Prvi dio kolegija vodio je Dražen Šimleša iz Zmag-a, a drugi Luka Čuljak i Jovica Lončar uz gostujuće predavanje Karin Doolan sa Sveučilišta u Zadru.

Foto: Arhiv Jugoslavije

predstavljena knjiga “Borovo u štrajku: rad u tranziciji 1989. – 1991.”

U zagrebačkom Tehničkom muzeju Nikola Tesla u petak 12. studenog predstavljena je knjiga Borovo u štrajku: rad u tranziciji 1989. – 1991. Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja naslovljenog Kontinuitet društvenih sukoba u Hrvatskoj 1987. – 1991: Borovo, koje se provodilo u suradnji Centra za mirovne studije (CMS) i Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID).