BRID // Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

OWID // Organization for Workers' Initiative and Democratization

Širenje područja suradnje između organizacija civilnog društva u Hrvatskoj

Godina: 2014

Donator: Rosa Luxemburg Stiftung

Projektne aktivnosti: