BRID // Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

OWID // Organization for Workers' Initiative and Democratization

Časopis RAD.

Godina: 2016

Donatori: Ministarstvo kulture RH

Opis projekta:

Časopis RAD. je medij koji je kroz svoje dvogodišnje djelovanje (zasad smo izdali sedam brojeva) u medijsko polje počeo uvoditi teme iz područja rada, radnih i socijalnih prava na žanrovski, sadržajno i recepcijski inovativan način. S obzirom da se radi o temama koje u mainstream medijima većinom ostaju nepokrivene, RAD. svojim pristupom doprinosi pluralizmu medijskog polja jer otvara prostor marginaliziranim društvenim skupinama i pojedincima, odnosno onima izravno pogođenima gubitkom radnog mjesta, promjenama radnog zakonodavstva, diskriminacijom na radnom mjestu, kreditnim zaduženjem ili pak neisplatom plaća. RAD. obuhvaća već detektirane probleme vezane uz rad i radna prava, poput podjele rada na javni i realni sektor, fleksibilizaciju rada, problem mladih na tržištu rada, nisku gustoću sindikalno organiziranih radnika u privatnom sektoru i dr. Međutim, ovim temama prilazimo iz drugog rakursa, odnosno skupljanjem i analiziranjem iskustva s terena, dajući glas onima koje ovakvi procesi direktno pogađaju, ali i kritičkom te dubinskom analizom koja često nedostaje u medijima. Pritom se posebna pozornost posvećuje posljedicama koje donosi transformacija institucija socijalne države, odnosno utjecaj povlačenja socijalnih servisa na svakodnevnicu radnika i radnica, kao i posljedice smanjivanja dostupnosti javnih i zajedničkih dobara širim slojevima stanovništva.

Zadržavajući navedene temelje uredničke koncepcije u nadolazećem periodu namjeravamo se intenzivnije baviti radnim uvjetima žena, nacionalnih manjina, LGBTIQ populacije te migranata. Iako je najveće težište pri osmišljavanju sadržaja na redovitom izlasku na teren, RAD. otvara i teme koje dugo nisu bile prisutne u našoj publicistici poput povijesti radničke kulture. Primarna ciljana publika časopisa prvenstveno uključuje sindikate i organizacije civilnog društva oko kojih se stvara jedinstvena distribucijska mreža. Naravno, u narednom periodu i ovisno o razini podrške, kanimo se više usmjeriti i na širu publiku te povećati broj izdanja časopisa.

U osmišljavanju i realizaciji ovog projekta, uredništvo kao vlastito nasljeđe i polazište uzima: