BRID // Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

OWID // Organization for Workers' Initiative and Democratization

Priprema terena za progresivnu politiku

Godina: 2021

Donator: Rosa Luxemburg Stiftung

Opis projekta:

Ciljevi projekta su:

1) Implementacija novog modela suradnje sa sindikatima temeljenog na organiziranju, 2) Osmisliti i primijeniti obrazovne programe o pravnim i ekonomskim aspektima radničkih prava s naglaskom na inkluzivnost i feminističke principe organiziranja u zajednici, 3) Razvoj seta znanja i novih uvida o funkcioniranju javnih službi, 4) Osnaživanje zdravstvenih radnika, pacijenata i aktivista u zagovaranju i promicanju deprivatizacije zdravstva, 5) Informiranje javnosti o aktualnim događanjima u svijetu rada i socijalnih prava, uključujući i aktivnosti BRID-a.

Aktivnosti:

 1. Terenski rad
  • Terenski sastanci sa sindikalistima i aktivistima
  • Web stranica Radnička prava
  • Video prilozi o temama važnim za radnički pokret i ulogu istog u društvu
 2. Obrazovanje
  • Ženska sindikalna škola
  • Radionice o privatizaciji zdravstvenog sustava
 3. Istraživanja
  • Komercijalizacija zdravlja – koji su dominantni trendovi komercijalizacije zdravlja, kako ih zaustaviti i preokrenuti?
  • Primijenjeno istraživanje za organiziranje sindikalnih kampanja – što je potrebno za uspješnu kampanju sindikalizacije?