BRID // Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

OWID // Organization for Workers' Initiative and Democratization

Prema ujedinjenju radničkih i društvenih borbi kroz istraživanje, obrazovanje, terenski i medijski rad

Godina: 2017

Donator: Rosa Luxemburg Stiftung

Opis projekta

Opći ciljevi projekta mogu se sažeti u nekoliko osnovnih točaka: (1) širenje i učvršćivanje veza sa sindikalnim pokretom u Hrvatskoj te upoznavanje sindikalnih aktivista i aktivista organizacija civilnog društva s temama vezanim uz radnička prava kako bi se unaprijedio dijalog između navedenih grupa te promicale zajedničke akcije, (2) doprinos edukaciji novih sindikalnih aktivista kako bi mogli kritički sagledati ulogu radničkog pokreta u društvu i prilagoditi se izazovima koje pokretu predstavlja rastući broj prekarnih radnika, (3) gradnju istraživačkih kapaciteta i stjecanje znanja o temama vezanim za povijest organizirane radničke borbe, postojeće stanje radničkih prava i borbe za zajednička dobra, (4) informiranje šire publike o događanjima u području radničkih prava te upoznavanje sa istraživačkim, organizacijskim i obrazovnim aktivnostima BRID-a.

Aktivnosti

 1. Terenski rad i obrazovanje
  • Ženska sindikalna škola
  • Terenski sastanci sa sindikalistima i aktivistima
 2. Medijski rad
  • Video prilozi o temama važnim za radnički pokret te uloga istog u društvu
  • Web stranica Radnička prava
 3. Istraživanje
  • Nastavak rada na Arhivu radničkih borbi
  • Nastavak rada na istraživanju štrajkova u Tvornici obuće Borovo
  • Nastavak rada na istraživanju štrajkova u Hrvatskim željeznicama
  • Nastavak rada na istraživanju privatizacijskih procesa u hrvatskom zdravstvenom sustavu