BRID // Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

OWID // Organization for Workers' Initiative and Democratization

Osnaživanje ljevice kroz organiziranje baze

Godina: 2020

Donator: Rosa Luxemburg Stiftung

Opis projekta:

Opći ciljevi projekta mogu se sažeti u nekoliko osnovnih točaka: (1) mreža postojećih sindikata i OCD-a će se osnažiti i proširiti kroz nove aktivnosti lokalnog karaktera koje će BRID posredovati, (2) obrazovni moduli o organiziranju u zajednici, feminističkom organiziranju unutar sindikata te organiziranju oko specifičnih tema iz područja borbe protiv privatizacije će se osmisliti i primijeniti, (3) primjena istraživanja i studija slučajeva na teme iz historije radničkog i sindikalnog pokreta, organiziranja u zajednici te borbe za ekonomsku demokraciju, (4) kroz BRID-ove medijske aktivnosti šira javnost će se informirati o tekućim događanjima u području radnih i socijalnih prava.

Aktivnosti:

 1. Terenski rad
  • Terenski sastanci sa sindikalistima i aktivistima
  • Video prilozi o temama važnim za radnički pokret i ulogu istog u društvu
  • Web stranica Radnička prava
 2. Obrazovanje
  • Ženska sindikalna škola
  • Radionice o privatizaciji zdravstvenog sustava
 3. Istraživanje
  • Nastavak rada na istraživanju privatizacijskih procesa u hrvatskom zdravstvenom sustavu