BRID // Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

OWID // Organization for Workers' Initiative and Democratization

Od istraživanja do primjene: analiza radničkih borbi i sistematizacija radne problematike u Hrvatskoj

Godina: 2013

Donator: Rosa Luxemburg Stiftung

Projektne aktivnosti: