BRID // Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

OWID // Organization for Workers' Initiative and Democratization

Izgradnja kapaciteta aktivista organizacija civilnog društva kroz obrazovanje, istraživanje, medijski i terenski rad

Godina: 2015

Donatori: Zaklada Rosa Luxemburg za Jugoistočnu Europu

Aktivnosti: