BRID // Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

OWID // Organization for Workers' Initiative and Democratization

Dio sindikalnog jedinstva: Izgradnja jedinstvenog društvenog fronta kroz istraživanje, obrazovanje, terenski i medijski rad

Godina: 2019

Donator: Rosa Luxemburg Stiftung

Opis projekta:

U 2019. planiramo otvoriti nove i ojačati postojeće suradnje, kako sa sindikatima tako i sa organizacijama civilnog društva. Ovo ćemo pokušati kroz organizaciju panela, debata, sindikalnih škola i istraživanja koja se bave temama značajnim za polje radničkog organiziranja i borbu za zajednička dobra, posebno u kontekstu organiziranja u zajednici. Povezivanjem sindikata i organizacija civilnog društva želimo aktivirati trenutno neiskorištenu infrastrukturu te pojačati učinke provođenih aktivnosti kroz sinergiju koju smatramo presudnom za širenje budućih borbi, kako radničkih tako i borbi za očuvanje zajedničkih dobara.

Posebnu pažnju posvetit ćemo politikama koje se bave položajem mladih i prekarnih radnika te suradnji sa Sindikatom medija, obrazovanja i kulture, Regionalnim industrijskim sindikatom te Nezavisnim cestarskim sindikatom. Planiramo nastaviti mapiranje pozitivnih praksi u polju organiziranja u zajednici, podjednako se fokusirajući na grassroots inicijative kao i na one koje su se već dokazale kao relevantni faktori u okviru života lokalne zajednice (npr. Inicijativa ZA Park, NK Zagreb 041, itd.)

Aktivnosti:

 1. Terenski rad
  • Terenski sastanci sa sindikalistima i aktivistima
  • Video prilozi o temama važnim za radnički pokret i ulogu istog u društvu
  • Web stranica Radnička prava
 2. Obrazovanje
  • Ženska sindikalna škola
 3. Istraživanje
  • Nastavak rada na Arhivu radničkih borbi
  • Nastavak rada na istraživanju štrajkova u Tvornici obuće Borovo
  • Nastavak rada na istraživanju štrajkova u Hrvatskim željeznicama
  • Nastavak rada na istraživanju privatizacijskih procesa u hrvatskom zdravstvenom sustavu